Att lägga upp sin övningskörning hemma privat

 En fråga som ofta kommer till trafikskolan om övningskörningen hemma är:

Hur ska vi börja och vad finns det för alternativ om man vill ha hjälp av trafikskolan?

Svaret kan bli långt då olika familjer har olika erfarenheter och tankar kring privat övning hemma med sin son, dotter eller kompis.

Jag ska ge snabbversion som förhoppningsvis kan vara till hjälp för många som vill börja sin väg till att ta sitt körkort.

Min bild och erfarenhet är att först ha en dialog, handledare och elev.

Framöver kommer man att sitta i samma bil, garanterat blir känslan och resultatet (vare sig det är handledare eller elev) summan av den kommunikation som sker och skett i bilen.

Börja med att prata om vad man tänker eller känner kring övningskörningen, det finns olika sätt och alternativ att gå tillväga, förslagsvis:

1.Om det är stopp hemma, ”jag vill inte, jag kan inte, jag vågar INTE”  tankar/känslor som dominerar så kan trafikskolan hjälpa till på ett bra sätt:

Jag frågar handledare/elev var någonstans, vilken kunskap och färdighet de vågar, kan, och vill fortsätta sin övning hemma. Efter detta ordnar vi detta på trafikskolan att denna kunskap och färdighet finns. Där kan man sen fortsätt på egen hand och träna hemma.

2. Det finns ett stort värde att ha första tillfället i trafikskolan, för att sedan öva hemma:

Exempel: Trafikskolan hjälper så jag kan växla riktigt, hitta dragläge även i lutning, och stanna bilen mjukt där man nu vill stanna sin bil. Sen hem och träna!

Handledare får med fördel gärna vara med i bilen när man har dessa körlektioner. När man känner att det sitter, kommer man tillbaka för att träna nästa steg. Regler, där jag som trafiklärare kan hjälpa till så att man vet hur regler fungerar och används i trafik, Sen hem och träna!

Poängen är att man bryter ”ny mark” via trafikskolan, för att mängdträna hemma.

Ofta så lär man sig mycket mer på varje lektion än vad man först tror att man kan göra. En reaktion som jag ofta får från handledare när de åker mer är: Det här hade jag inte tänkt på, eller det var dessa ord jag inte hittat när vi försökt göra samma övning hemma – jag ska absolut göra på DETTA sätt, det fungerade ju…

3. Det till antalet vanligaste sättet är: Träna, träna, träna hemma, ca 3 mån innan man vill vara klar med körkortet kontakta trafikskolan för en plan för hur man skulle kunna lägga upp utbildningen fram till den stora dagen.

Där var den korta versionen av hur att lägga upp sin övningskörning hemma, Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized
Lärarledd teoriutbildning

2 ggr/vecka
16:15-17:35