BRIS

Bris 2016

Bris 2016

 

BRIS

FALCKs Trafikskola stödjer årligen BRIS då vi vill stötta ungdomar och barn.

Här kan du gärna läsa mer om deras verksamhet:

”Vi är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Vår verksamhet kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. Men vårt uppdrag sträcker sig längre än så.

Vi jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter. Med utgångspunkt från barnens berättelser driver vi opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att uppmärksamma barnrättsfrågor. Vi är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och vi ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer”

Ringa, mejla eller chatta

Barn och unga kan ringa till Bris telefon 116 111, skriva till Bris-mejlen eller i Bris-chatten på vår hemsida bris.se. Alla barn som hör av sig till oss får prata med en utbildad och erfaren kurator. Man får vara anonym och kuratorn har tystnadsplikt. Den som vill får prata med samma kurator flera gånger. Ibland behövs mer eller snabbare hjälp än vad vi kan erbjuda och då lotsar vi vidare till den hjälp som behövs här och nu. Att ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Även vuxna kan få hjälp av oss i frågor som rör barn. På våra webbsidor För vuxna- om barn finns stöd och information kring frågor som oss ofta möter i stödverksamheten. Till vår vuxentelefon – om barn, 0771-50 50 50 kan vuxna ringa med frågor om egna eller andras barn. Samtalen besvaras av en kurator och det går att vara anonym. Läs mer om vårt stöd till vuxna här.

Brisakademin

Brisakademin ger dig fördjupade kunskaper om barns rättigheter samt konkreta verktyg för hur du möter barn i behov av stöd. Vår unika erfarenheten av samtal med barn är ett viktigt innehåll i alla våra föreläsningar och utbildningar. Vi vänder oss till vuxna som i sitt arbete eller engagemang möter barn och unga. Vi har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och rättsväsende men föreläser även för privata näringslivet och ideella organisationer. Mer information om våra utbildningar hittar du på bris.se/brisakademin

 

Publicerat i Uncategorized
Lärarledd teoriutbildning

2 ggr/vecka
16:15-17:35