Buller i stadstrafik

Vad är orsaken till buller i stadstrafik?

Om du tänkt på den ljudnivå som finns när du vistas ute i stadstrafik är det nästan uteslutande vägtrafiken som orsakar detta ljud.

I Uddevallas centrum är det på ställen så högt buller att fastighetsägare inte får lov att bygga nya lägenheter för ljudnivån från trafiken är så hög.

De som redan bor på ”bullergator” kan i vissa fall få bidrag av Uddevalla kommun för att byta fönster.

Bullernivån går att minska på olika sätt, ett av dem är att köra sparsamt med sitt fordon.

På FALCKs Trafikskolas utbildning ingår det att framföra sin bil, mc eller moped så effektivt och bränslesnålt som möjligt. Detta påverkar även bullernivån från din personbil, motorcykel eller moped och vid körprovet tittar man hur detta utförs.

Ett annat sätt för lägre buller från ditt fordon är att ha lägre hastighet, en anledning som många inte tänker på är att ökad fart ger mer buller.

Uddevalla kommun anger/sätter upp skyltar vad de anser vara en lämplig hastighet för varje område, med hänsyn till olika faktorer som exempelvis Buller, Miljö och Trafiksäkerhet.

Ladda ned hämta.jpg (10,5 kB)                                    Ladda ned buller.jpg (7,8 kB)

Publicerat i Uncategorized
Lärarledd teoriutbildning

2 ggr/vecka
16:15-17:35