Tillsammans gör vi vår miljö

Hur viktig är den luft du andas, som ska syresätta ditt blod?

Hur kan du och jag påverka så att denna luft blir så bra som möjligt, se nedan:

Vi måste ändra vårt beteende och samhällsplanera smartare för att på kort och lång sikt minska transporternas negativa miljö- och hälsopåverkan. Detta säger forskare som tittat närmare på hur vägtrafiken påverkar oss människor.

Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, du har säkert hört talas om växthuseffekten.

De ämnen som främst påverkar försurning är svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak, utsläppen av dessa uppstår bland annat vid förbränning av fossila bränslen.

Fossila bränslen är det vanligaste drivmedel vi har i Uddevalla och våra andra kommuner i Sverige. Det beräknas att 90 procent av de luftföroreningar som vi utsätts för kommer från trafiken.

Vad behöver vi, och vad kan jag som enskild körkortsinnehavare göra åt detta?

Det finns flera bra och enkla sätt i din vardag och på din fritid som du kan göra – några exempel:

  1. Tänk på ditt körsätt när du framför din bil, motorcykel eller moped – så påverkar du direkt bränsleåtgång och därmed utsläppen från ditt fordon.
  2. Gaspådrag, samt felaktigt hastighetsval är två bovar.
  3. Rätt luft i däcken (när kontrollerade du lufttrycket senast?)

    Kommunen har också ett ansvar att på olika sätt förtydliga genom skyltning hastighet eller andra fartdämpande åtgärder. Detta så att förare märker att områden är gjort för en lägre hastighet än vad som en förare tror vara lämplig.

    Tillsammans gör vi vår miljö, som också är den luft vi andas.

 

Ladda ned bild miljö.jpg (13,6 kB)

Publicerat i Uncategorized
Lärarledd teoriutbildning

2 ggr/vecka
16:15-17:35