Vägen påverkar trafiksäkerheten

Vägen påverkar trafiksäkerheten i och runt Uddevalla

 

Jag skrev tidigare att man kan enkelt säga att trafiksäkerhet delas ibland upp i 3 delar:

Väg, fordon och Förare.  Väg ska byggas bland annat för att främja framkomlighet, säkerhet och så bra för miljön som möjligt till en kostnad som är försvarbar.

Dessa intressen går emot varandra många gånger, där man får överväga i varje enskilt bygge vad man ska ge avkall på – det är heller inte helt ovanligt att man efteråt ändrar vissa delar.

Ansvar för vägen är oftast kommunen inne i tätort, trafikverket på större vägar, småvägar har små vägföreningar ansvar och till och med husägare har ansvar framför sin tomt, tex snöskottning.

Uddevalla kommun har på sin sida möjlighet för alla att hjälpa till om man ser något som är fel, sönder eller annat som är bra för kommunen att snabbt få veta så de kan åtgärda.

http://www.uddevalla.se/trafik/felanmalankundtjanst.4.be49e0fe77deac057fff12055.html

De har även en app som kan man ladda ner gratis för att enkelt meddela kommunen de saker man upptäckt.

Publicerat i Uncategorized
Lärarledd teoriutbildning

2 ggr/vecka
16:15-17:35